Jeste Li Znali Da...

svakakve priče...
Post Reply
User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Jeste Li Znali Da...

Post by SpongeBob schwammkopf »

svakojake zanimljivosti...
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... je Brus Li bio toliko brz da su filmovi morali biti usporeni kako bi se njegovi pokreti mogli videti?


... kitovi ubice ubijaju ajkule zalećući se u njihov stomak odozdole izazivajući ajkulinu eksploziju?


... se tokom scene sa kočijama u filmu Ben Hur u daljini mo?e primetiti mali crveni automobil?


... su u Finskoj bili zabranjeni crtani filmovi Paje Patka jer on ne nosi pantalone?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... su zbog oskudice metala u Drugom Svetskom Ratu dodeljivani drveni Oskari?


... prva 4 poteza u ?ahu mo?ete odigrati na 318.979.564.000 načina?


... je prva bomba koja je pala na Berlin za vreme Drugog Svetskog Rata ubila jedinog slona u berlinskom zoolo?kom vrtu.


... laganim izdizanjem nogu i lezanjem na leđa ne mo?ete potonuti u ?ivi pesak?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

. je Venera jedina planeta koja se rotira u smeru kazaljke na satu?


... je morskim rakovima ?kampima srce u glavi?


... je Čarli Čaplin jednom prilikom osvojio treću nagradu na takmičenju za svog dvojnika.


... je po starom zakonu u dr?avi Va?ington ?enama bilo zabranjeno da naprave vi?e od 3 koraka unazad dok ple?u?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... Ginisova Knjiga Rekorda dr?i rekord kao najče?će kradena kniga iz knji?ara?


... je astronautima zabranjeno da jedu pasulj pre poletanja jer ispu?tanje gasova o?tećuje njihovo odelo?


... za 10 minuta svoga delovanja uragan ispolji vi?e energije nego ?to bi ispoljilo celo nuklearno naouru?anje na svetu?


... u proseku 100 ljudi godi?nje umre od gu?enja hemijskim olovkama?


... 35% od ljudi koji koriste lične oglase već su u bračnom odnosu?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... jedna biblioteka u Indiani tone oko 2 centimetra godi?nje jer statičari nisu uračunali te?inu svih kniga?


... je električnu stolicu izumeo jedan zubar?


... na planeti Zemlji ima toliko zlata da je prekrije celu u sloju od jednog metra?


... krokodili ne mogu da izbace svoj jezik napolje?


... su sve?tenici u starom Egiptu čupali sve dlake sa svojih tela, uključujući obrve i trepavice?


... je Amerkan Erlajns jedne godine u?tedela 40.000 dolara izvadiv?i samo jednu maslinu iz svake salate slu?ene u prvoj klasi?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

. je Boing 747 du?i od prvog leta čuvene braće Rajt?


... se bebe rađaju bez ča?ica u kolenima, javljaju im se tek u periodu od drugog do ?estog meseca ?ivota?


... bi Barbika kada bi bila u prirodnoj veličini bila bi visoka 2,18 i imala bi mere 99-46-84?


... svaki put kada poli?ete po?tansku markicu unosite u organizam deseti deo kalorije?


... Eskimi imaju preko 15 reči za na?u reč "sneg"?


... Amerikanci u proseku pojedu 720 ari pice svakoga dana?


... neprestanim udaranjem glavom o zid tro?ite 150 kalorija na sat?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... ako bi vikali neprestano 8 godina, 7 meseci i 6 dana proizveli bi dovoljno energije u zvučnim talasima da zagrejete ?oljicu kafe?


... se na kanadskoj novčanici od 2 dolara nalazi američka zastava?


... je badem član porodice bresaka?


... je nemoguće polizati svoj lakat?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... inteligentni ljudi imaju vi?e cinka i bakra u svojoj dlaci?


... je Koka Kola na početku bila zelene boje?


... se pacovi razmno?avaju tako brzo da 2 pacova za 18 meseci mogu dobiti preko milion potomaka?


... 23% svih kvarova na foto-kopir ma?inama izazivaju ljudi koji sedaju na njih i fotokopiraju svoje guzice?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... je američka vlada 1969. godine donela zakon koji čini ilegalnim svaki kontakt građana sa vanzemaljcima ili njihovim vozilima?


... zubari preporučuju da se četkice za zube dr?e bar 2 metra udaljene od WC ?olje kako bi se izbegao kontakt četkice za zube i čestica iz WC ?olje koje se raspr?uju usled pu?tanja vode?


... ako bi nosili slu?alice samo 1 sat povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta?


... oko 50% ljudi na svetu nikada nije obavilo telefonski razgovor?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

.. svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije:
Pik - Kralj David
Tref - Aleksandar Veliki
Herc - Karlo Veliki
Karo - Julije Cezar?


... de?njaci u proseku ?ive 9 godina du?e nego levaci?


... ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u vazduhu - osoba je poginula u borbi, ako je konju samo jedna prednja noga podignuta - osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji - osoba je umrla prirodnom smrću?


... su slonovi jedine ?ivotinje koje ne mogu skakati?


... su trupe za vreme secesijskog rata koje su se vraćale u svoje kartele bez gubitaka na jednoj velikoj tabli pisali ''0 Killed'' (0 nastradalih), odakle i dolazi izraz ''OK''?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

... 13% Amerikanaca veruje da je mesec jednim delom sačinjen od sira?


... ime ''D?ip'' dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva ''General Purpose'' vehicle - GP?


... u Pentagonu ima duplo vi?e WC-a nego ?to je potrebno, jer kad su ga gradili zakon je zahtevao odvojene WC-e za crnce i belce?


... buba?vaba mo?e ?iveti do 9 dana bez glave pre nego ?to umre od gladi?


... se prosečna osoba smeje 15 puta dnevno?


... su Miguel Servantes i Viliam ?ekspir koji se smatraju najvećim piscima u svojim zemljama umrli istog dana - 23.04.1616?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

.. komarci imaju zube?


... je bilo potrebno 22 veka da se izračuna udaljenost između zemlje i sunca - 149.400.000 km? A da tu istu cifru dobijamo mno?enjem broja 1.000.000.000 sa visinom Keopsove piramide u Gizi koja je izgrađena 30 vekova p.n.e?


... u staroj Engleskoj ljudi nisu smeli upra?njavati seks bez odobrenja kralja? I kada bi par hteo da dobije dete, morao je zatra?iti dozvolu monarha, koji bi im predao pločicu na kojoj je pisalo: ''Fornication Under Consent of the King'' (preljuba uz saglasnost kralja), ?to je poreklo reči FUCK?


... je Ajfelov Toranj u Parizu te?i od 1.000 prosečnih slonova?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

. simbol dolara ''$'' čini kombinacija slova U i S, iz naziva ''United States''?


... je belgijska po?ta 1879. godine zaposlila 37 mačaka da raznosi sve?njeve pisama u okolini grada Lije?a, ali je eksperiment kratko trajao jer su mačke pokazale da su veoma nedisciplinovane?


... je rekord u broju rođene dece od strane jedne majke 69, i to 16 parova blizanaca, 7 setova trojki i 4 seta četvorki?
Image

User avatar
SpongeBob schwammkopf
piće
Posts: 2004
Joined: Fri Sep 02, 2005 3:00 pm

Post by SpongeBob schwammkopf »

.. koze i hobotnice imaju pravougaone zenice?


... mu?karci u proseku pomisle na seks svakih 7 sekundi?


... prosečan kompjuter prikačen na internet svakih 5 sekundi zarazi neki virus?


... su najmlađi roditelji u istoriji imali 8 i 9 godina 1910. godine i da su ?iveli u Kini?
Image

Post Reply